बिपदमा खुला चौर चाहिन्छ, तुडिखेल जस्तै उपत्यकाका एक-एक खुला मैदान मासिन बाट जोगाऔं ! People taking refuge in Tudikhel pic.twitter.com/aOqT2Sdm07

April 25, 2015