juliashiota
Julia Shiota
juliashiota
Writer & Editor / often seen with dogs